Τιμές και Χρεώσεις

Οι ισχύουσες τιμές των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ως εξής:

Α. Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (Απόφαση ΡΑΕ 643/2022)

Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος

Κατηγορία Καταναλωτών

Χρέωση Ισχύος

(€/MW Ισχύος Χρέωσης ανά μήνα)

Χρέωση Ενέργειας

(λεπτά €/kWh)

Υψηλής Τάσης

3.122

Μέσης Τάσης

3.240

Χαμηλής Τάσης

0,844

Β. Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (Απόφαση Ε-15/2024)

Κατηγορία Καταναλωτών

Μοναδιαία Πάγια Χρέωση (ΜΠΧ)

Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (ΜΜΧ)

Μοναδιαία Σταθερή Χρέωση ανά Μετρητή (ΜΣΧ)

Χρέωση με την Ισχύ Σύνδεσης (καταναλωτές χωρίς ΩΜ)

Χρέωση με τη μέση ισχύ στην Αιχμή (καταναλωτές με ΩΜ)

Χωρίς μέτρηση αέργων (καταναλωτές χωρίς ΩΜ)

Με μέτρηση αέργων (καταναλωτές με ΩΜ)

(€/kVA/έτος)

(€/kVA/έτος/cosφ)

(€ cents/kWh)

(€ cents/kWh/cosφ)

(€/μετρητή/έτος)

1

ΧΤ Αγροτικοί χωρίς ΩΜ

                             –  

 

 

0

2

ΧΤ Εμπορικοί χωρίς ΩΜ

10,693

 

0,348

 

0

3

ΧΤ Βιομηχανικοί χωρίς ΩΜ

13,014

 

0,348

 

0

4

ΧΤ ΦΟΠ, χωρίς ΩΜ

7,066

 

0,348

 

0

5

ΧΤ Λοιποί χωρίς ΩΜ

5,955

 

0,348

 

0

6

ΧΤ Αγροτικοί με ΩΜ

 

 

0

7

ΧΤ Λοιποί με ΩΜ

 

209,741

 

0,330

0

8

MΤ Αγροτικοί με ΩΜ

 

 

0

9

MΤ Λοιποί με ΩΜ

 

64,145

 

0,101

0

ΧΤ = Χαμηλή Τάση
ΜΤ = Μέση Τάση
ΩΜ = = Ωρομέτρηση

Γ. Χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

Οικιακής χρήσης (χαμηλής τάσης)

Καταναλώσεις Ημέρας

Μοναδιαία χρέωση σε €/kWh

0-1600 kWh/τετραμηνία

0,0069

1601-2000 kWh/τετραμηνία

0,0500

2001-ΑΝΩ kWh/τετραμηνία

0,0850

Οικιακής χρήσης (χαμηλής τάσης)

Καταναλώσεις Νύχτας

Μοναδιαία χρέωση σε €/kWh

0-1600 kWh/τετραμηνία

0,0069

1601-2000 kWh/τετραμηνία

0,0150

2001-ΑΝΩ kWh/τετραμηνία

0,0300

 

Δ. Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) (Απόφαση Ε-235/2023)

0,017 €/kWh

Οι ισχύουσες τιμές των ρυθμιζόμενων χρεώσεων φυσικού αερίου έχουν ως εξής:

Α. Χρεώσεις Χρήσεις Συστήματος

Η (αναλογική) χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προκύπτει βάσει της υπ’ αριθμ. Ε-69/2023 Απόφασης ΡΑΑΕΥ. Η Χρέωση υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανά μήνα ενεργές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει o εκάστοτε Προμηθευτής με το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και κατά συνέπεια είναι μεταβαλλόμενη ανά μήνα.

Β. Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου

ΔΕΔΑ Μ.Α.Ε

Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής (Απόφαση E-14/2024)

 Κατηγορία Τιμολογίου

Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh)

Προσαύξηση Διείσδυσης

(€/kWh)

Δίκτυο Διανομής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Οικιακό

1,1968137

0,0203594

0,0009226

Εμπορικό 

1,2028876

0,0114071

0,0009226

Βιομηχανικό

7,5849184

0,0007034

0,0000738

Δίκτυο Διανομής Δυτικής Ελλάδας

Οικιακό

0,9258748

0,0171124

0,0009226

Εμπορικό 

0,8631966

0,0113198

0,0009226

Βιομηχανικό

5,5664403

0,0007831

0,0000738

Δίκτυο Διανομής Δυτικής Μακεδονίας

Οικιακό

1,0091045

0,0139792

0,0009226

Εμπορικό 

0,9201247

0,0178704

0,0009226

Βιομηχανικό

4,5550732

0,0010899

0,0000738

Δίκτυο Διανομής Ηπείρου

Οικιακό

1,1046658

0,0155717

0,0009226

Εμπορικό 

1,1193131

0,0143825

0,0009226

Βιομηχανικό

4,7645954

0,0008975

0,0000738

Δίκτυο Διανομής Κεντρικής Μακεδονίας

Οικιακό

1,1793667

0,0181842

0,0009226

Εμπορικό 

1,1725776

0,0129582

0,0009226

Βιομηχανικό

6,4674142

0,0005456

0,0000738

Δίκτυο Διανομής Πελοποννήσου

Οικιακό

0,7168535

0,0144767

0,0009226

Εμπορικό 

0,6906291

0,0164576

0,0009226

Βιομηχανικό

6,5038938

0,0006386

0,0000738

Δίκτυο Διανομής Στερεάς Ελλάδας

Οικιακό

1,2877901

0,0160793

0,0009226

Εμπορικό 

1,3028075

0,0137638

0,0009226

Βιομηχανικό

7,1175776

0,0005875

0,0000738

Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης

Γενικό

0,5214502

0,0109082

0,0009226

Βιομηχανικό

2,0868542

0,0001671

0,0000738

CNG

0,0000000

0,0009277

0,0000895

Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας

Γενικό

0,7510809

0,0132900

0,0009226

Βιομηχανικό

3,0037975

0,0002636

0,0000738

CNG

0,0000000

0,0021754

0,0000895

Δίκτυο Διανομής Αττικής

Γενικό – Οικιακό/Εμπορικό

1,0918789

0,0135620

0,0009226

Κλιματισμός/Συμπαραγωγή

1,0881634

0,0037395

0,0001874

Βιομηχανικό

4,3819584

0,0003362

0,0000738

 

 

HENGAS Α.Ε

Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής (Απόφαση Ε-21/2024)

 Κατηγορία Τιμολογίου

Συντελεστής Δυναμικότητας

Συντελεστής Ενέργειας

 (€/kWh/h)

(€/kWh)

Δίκτυο Διανομής Hengas

Μη Βιομηχανικό

1,5261795

0,0201729

Βιομηχανικό

4,6521421

0,0008695

Απομακρυσμένα Δίκτυα

Απομακρυσμένο Δίκτυο Βελβεντού

Μη Βιομηχανικό

1,5881123

0,0225895

Βιομηχανικό

4,7959205

0,0008478

Απομακρυσμένο Δίκτυο Βοΐου

Μη Βιομηχανικό

1,5399834

0,0204299

Βιομηχανικό

4,6604488

0,0008607

Απομακρυσμένο Δίκτυο Σερβιών

Μη Βιομηχανικό

1,5915965

0,0217924

Βιομηχανικό

4,7314401

0,0008630

Απομακρυσμένο Δίκτυο Καλαμάτας

Μη Βιομηχανικό

1,5673724

0,0220261

Βιομηχανικό

4,7895458

0,0009074

Απομακρυσμένο Δίκτυο Νέας Προποντίδας

Μη Βιομηχανικό

1,5867889

0,0216719

Βιομηχανικό

4,6902177

0,0008517

Απομακρυσμένο Δίκτυο Σπάρτης

Μη Βιομηχανικό

1,5381212

0,0201586

Βιομηχανικό

4,6939666

0,0008307

* Κάθε έτος λαμβάνει χώρα τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

Ενεργειακοί Δείκτες

TWh ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού στην Ελλαδα
0
TWh ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού στην Ευρώπη
0
χλμ. σύστημα μεταφοράς ηλεκτρισμού
0
χλμ. δίκτυο διανομής
0