Μητρώο Αδειών Φυσικού Αερίου

Οι εταιρείες οι οποίες κατέχουν Άδεια Φυσικού Αερίου είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Αδειών Φυσικού Αερίου που κατέχει η ΡΑΕ.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά Αρχεία Μητρώου εδώ:

Αρχεία Μητρώου Αδειών

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2020 [xls] [pdf]