Μητρώο Αδειών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Aρχείο μητρώου αδειών ηλεκτρικής ενέργειας

Παραγωγή
Προμήθεια

Τελευταία ενημέρωση:
Δεκέμβριος 2020

Σεπτέμβριος 2021

 

Εμπορία

Τελευταία ενημέρωση:
Δεκέμβριος 2020

Σεπτέμβριος 2021

Σταθμοί Αποθήκευσης

Τελευταία ενημέρωση:

Ιούνιος 2021

Ιούλιος 2021