Αναζήτηση

Φίλτρο άρθρων

Ημερομηνία

Είδος

Τομέας

Κατηγορία

Αδειοδοτήσεις
Καταναλωτές
Χονδρεμπορική Αγορά
Δίκτυα
Εποπτεία
Ενεργειακή Μετάβαση
More

Άρθρα

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την Τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς σχετικά με τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου Απόκρισης Ζήτησης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της απόφασης του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ Ε-36/2024

Περισσότερα »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για την ενσωμάτωση προβλέψεων αναφορικά με τις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες (IDAs)

Εν όψει της επερχόμενης έναρξης λειτουργίας των Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (IDAs) τον Ιούνιο

Περισσότερα »

Φίλτρο άρθρων

Ημερομηνία

Είδος

Τομέας

Κατηγορία

Αδειοδοτήσεις
Καταναλωτές
Χονδρεμπορική Αγορά
Δίκτυα
Εποπτεία
Ενεργειακή Μετάβαση
More