Αναζήτηση

Φίλτρο άρθρων

Ημερομηνία

Είδος

Τομέας

Κατηγορία

Αδειοδοτήσεις
Καταναλωτές
Χονδρεμπορική Αγορά
Δίκτυα
Εποπτεία
Ενεργειακή Μετάβαση
More

Άρθρα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί των εισηγήσεων της EXE Α.Ε. για το ημερολογιακό έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 13 Νοεμβρίου 2023 πρόσκλησής της για

Περισσότερα »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς αναφορικά με τη συμμετοχή της απόκρισης ζήτησης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10, παρ. 8 του Ν. 4425/2016

Περισσότερα »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 10 Οκτωβρίου 2023 πρόσκλησής της για

Περισσότερα »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των εισηγήσεων της EXE Α.Ε. για το ημερολογιακό έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παρ. 4 του ν. 4425/2016:

Περισσότερα »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας ΔΕΔΑ για τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας

Η ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις

Περισσότερα »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τον Κατάλογο των Σημαντικών Χρηστών του Δικτύου (ΣΧΔ) καθώς και των μέτρων που υλοποιούν στις εγκαταστάσεις τους δυνάμει των Σχεδίων Άμυνας και Αποκατάστασης του ΕΣΜΗΕ

Η ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του

Περισσότερα »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την εισήγηση του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με τέλη για τα Μητρώα ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ και Εγγυήσεων Προέλευσης

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 16 Οκτωβρίου 2023 πρόσκλησής της για

Περισσότερα »

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO

Η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση

Περισσότερα »

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με τέλη για τα Μητρώα ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ και Εγγυήσεων Προέλευσης.

Η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση

Περισσότερα »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την Μεθοδολογία καθορισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη λειτουργία των Αγορών

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 7 Μαΐου 2023 πρόσκλησής της για

Περισσότερα »

Φίλτρο άρθρων

Ημερομηνία

Είδος

Τομέας

Κατηγορία

Αδειοδοτήσεις
Καταναλωτές
Χονδρεμπορική Αγορά
Δίκτυα
Εποπτεία
Ενεργειακή Μετάβαση
More