Αναζήτηση

Φίλτρο άρθρων

Ημερομηνία

Είδος

Τομέας

Κατηγορία

Αδειοδοτήσεις
Καταναλωτές
Χονδρεμπορική Αγορά
Δίκτυα
Εποπτεία
Ενεργειακή Μετάβαση
More

Άρθρα

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή ICGB σχετικά με τις δημοπρασίες κατανομής δυναμικότητας- Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες δυναμικότητας στα νέα σημεία του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη και Κομοτηνή

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή ICGB σχετικά με

Περισσότερα »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στα νέα Σημεία του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη και Κομοτηνή – ΔΕΣΦΑ / IGB

Σε συνέχεια της από 5.5.2023 Δημόσιας Διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με τη

Περισσότερα »

Δημόσια Διαβούλευση του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την πρόταση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την Μεθοδολογία καθορισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη λειτουργία των Αγορών

Ο κλάδος Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση

Περισσότερα »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ «Νέα Μεσημβρία» και «Κήποι»

Σε συνέχεια της από 18.11.2022 Ανακοίνωσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με

Περισσότερα »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για λειτουργικούς περιορισμούς της Εγκατάστασης ΥΦΑ κατά τη διάρκεια Εσωτερικής Επιθεώρησης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την

Περισσότερα »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 28 Μαρτίου 2023 πρόσκλησής της για

Περισσότερα »

Ανακοίνωση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για τη Μελέτη Κόστους Οφέλους του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για το ποσοστό διασποράς του κόστους της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρεβυθούσσα για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027

Ανακοίνωση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για τη Μελέτη Κόστους Οφέλους του

Περισσότερα »

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για την ενσωμάτωση προβλέψεων για τη συμμετοχή της απόκρισης ζήτησης

Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση

Περισσότερα »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

Σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4986/2022 (ΦΕΚ Α’ 204/28.10.2022) με τον

Περισσότερα »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί αιτήματος-πρότασης Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για: (α) τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 19, παράγραφος 1 του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης αναφορικά με τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης σε Εκπροσώπους Φορτίου ενέργειας πελατών τους που είναι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό (β) διενέργεια αναδρομικής διορθωτικής εκκαθάρισης για παρελθούσες περιόδους εκκαθάρισης

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 23 Δεκεμβρίου 2022 πρόσκλησης για συμμετοχή

Περισσότερα »

Φίλτρο άρθρων

Ημερομηνία

Είδος

Τομέας

Κατηγορία

Αδειοδοτήσεις
Καταναλωτές
Χονδρεμπορική Αγορά
Δίκτυα
Εποπτεία
Ενεργειακή Μετάβαση
More