Αναζήτηση

Φίλτρο άρθρων

Ημερομηνία

Είδος

Τομέας

Κατηγορία

Αδειοδοτήσεις
Καταναλωτές
Χονδρεμπορική Αγορά
Δίκτυα
Εποπτεία
Ενεργειακή Μετάβαση
More

Άρθρα

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ

Η ΡΑΑΕΥ ανακοινώνει σήμερα την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την αναθεώρηση

Περισσότερα »

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της αναθεωρημένης πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ

Η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση

Περισσότερα »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για αναθεώρηση του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων και του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 13 Μαΐου 2024 πρόσκλησής της για

Περισσότερα »

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της επικαιροποιημένης εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη διάκριση της ενέργειας για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης και τη θέσπιση της Μεθοδολογίας Προσδιορισμού Ενέργειας για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 8 Φεβρουαρίου 2024 πρόσκλησής της για

Περισσότερα »

Δεύτερη παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την Τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς 

Η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση

Περισσότερα »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της αναθεωρημένης πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ

Η Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-374533/30.05.2024

Περισσότερα »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για την ενσωμάτωση προβλέψεων αναφορικά με τις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες (Intraday Auctions – IDAs)

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 17 Μαΐου 2024 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη

Περισσότερα »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑAΕY επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης αναφορικά με τις Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης καθώς και των σχετικών παραμέτρων

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της 476-479 & 495-497/2022 αναφορικά με τις παραμέτρους

Περισσότερα »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ

ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΔ https://www.rae.gr/diavoulefseis/87285/   Η Αρχή θέτει

Περισσότερα »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ENAON EDA Α.Ε. (πρώην ΔΕΔΑ Α.Ε.) για το πλαίσιο τροφοδότησης απομακρυσμένων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με χρήση ΥΦΑ

Η ΡΑΑΕΥ σε συνέχεια της από 13 Φεβρουαρίου πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια

Περισσότερα »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την Τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς σχετικά με τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου Απόκρισης Ζήτησης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της απόφασης του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ Ε-36/2024

Περισσότερα »

Φίλτρο άρθρων

Ημερομηνία

Είδος

Τομέας

Κατηγορία

Αδειοδοτήσεις
Καταναλωτές
Χονδρεμπορική Αγορά
Δίκτυα
Εποπτεία
Ενεργειακή Μετάβαση
More