Αναζήτηση

Φίλτρο άρθρων

Ημερομηνία

Είδος

Τομέας

Κατηγορία

Αδειοδοτήσεις
Καταναλωτές
Χονδρεμπορική Αγορά
Δίκτυα
Εποπτεία
Ενεργειακή Μετάβαση
More

Άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ – ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά

Η Αρχή, στη βάση των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της ενεργειακής

Περισσότερα »

Ανακοίνωση αναφορικά με την ελάχιστη διάρκεια σύμβασης των προϊόντων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/10469/192 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 742/2024)

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια των ρυθμίσεων που

Περισσότερα »

Φίλτρο άρθρων

Ημερομηνία

Είδος

Τομέας

Κατηγορία

Αδειοδοτήσεις
Καταναλωτές
Χονδρεμπορική Αγορά
Δίκτυα
Εποπτεία
Ενεργειακή Μετάβαση
More