Παρακολούθηση Αγοράς

Για την παροχή ενημέρωσης σας περί του ευρύτερου ρυθμιστικού περιβάλλοντος που περιβάλει τον ενεργειακό τομέα, μπορείτε να βρείτε στις επιμέρους ενότητες του παρόντος τμήματος, κάποια ενδεικτικά  κείμενα που αφορούν τον ενεργειακό τομέα και περιλαμβάνουν μέρη από τα κυριότερα Ευρωπαϊκά Ρυθμιστικά Κείμενα, την κείμενη Ελληνική νομοθεσία, σχετικούς Κώδικες, καθώς και συνδέσμους προς τις Αποφάσεις της ΡΑΕ.

 

Ευρωπαϊκά Ρυθμιστικά Κείμενα

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια σειρά από σχετικά κείμενα ενδεικτικά του σχετικού ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου:

Κανονισμοί:

 

Οδηγίες:

 

Κανονισμοί και Οδηγίες ΕΕ για στατιστικά ενεργειακών μεγεθών

Amendments:

 

Για στατιστικά φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού:

 

Για έκτακτα αποθέματα πετρελαίου:

 

Άλλα σχετικά κείμενα:

 

 

Ελληνική Νομοθεσία

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια σειρά από σχετικά κείμενα ενδεικτικά του σχετικού Ελληνικού νομοθετικού πλαισίου :

 

Κώδικες

Χρειάζεται κείμενο

 

ΡΑΕ

  • Μπορείτε να δείτε όλες τις πρόσφατες αποφάσεις της ΡΑΕ και να αναζητήσετε παλαιότερες εδώ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΡΑΕ
  • Παράλληλα, μπορείτε προς περαιτέρω ενημέρωση να δείτε και τις τρέχουσες Διαβουλεύσεις εδώ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΡΑΕ