Αναφορές Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε ανά μήνα τις αναλυτικές αναφορές για τη λειτουργία της Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με  γραφήματα, πίνακες και στατιστικά στοιχεία.