Ευρωπαϊκός Χάρτης Ισοζυγίου Διασυνοριακού Εμπορίου Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ανά χώρα η καθαρή θέση αναφορικά με τις πραγματοποιηθείσες ποσότητες διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας, για την αναγραφόμενη ημερομηνία. Ως net importers (πορτοκαλί χρώμα) εμφανίζονται οι χώρες με πλεονάζουσα εισαγωγική δραστηριότητα διασυνοριακού εμπορίου, ενώ ως net exporter (γαλάζιο χρώμα) εμφανίζονται οι χώρες με πλεονάζουσα εξαγωγική δραστηριότητα διασυνοριακού εμπορίου.

Δείτε το χάρτη

Ευρωπαϊκός Χάρτης Ισοζυγίου Διασυνοριακού Εμπορίου Ηλεκτρικής Ενέργειας

Sources: ENTSOe

Κάνοντας κλικ στις τρεις παράλληλες γραμμές στο πάνω δεξιά μέρος κάθε γραφήματος, παρουσιάζεται ένα μενού μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί μεταξύ άλλων: 

  • Να αποθηκεύσει το γράφημα ως εικόνα (png, jpg) ή κείμενο pdf ή διανυσματικό γραφικό (svg) 
  • Nα αποθηκεύσει στον δίσκο του τα πηγαία δεδομένα που απαρτίζουν το γράφημα σε format csv ή xls 
  • Να εμφανίσει τον πίνακα με τα δεδομένα κάτω από το γράφημα ως πίνακα  

 

Παρατηρήσεις: 

  • Τα απαραίτητα δεδομένα λαμβάνονται από την αντίστοιχη χρονοσειρά του ENTSO-E – «CrossBorderPhysicalFlows». 
  • Σε περίπτωση που εντοπίζεται έστω και μία περίοδος για την οποία λείπουν οι αντίστοιχες τιμές, η χώρα δε θα χαρακτηρίζεται και θα φαίνεται με γκρι στον χάρτη.