Ευρωπαϊκός Χάρτης Τιμών Ηλεκτρισμού της Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρέχει στους καταναλωτές και όλους τους συμμετέχοντες στην ενεργειακή αγορά τη δυνατότητα ενημέρωσής τους για τη δυναμική διαμόρφωση των τιμών στις ευρωπαϊκές Αγορές Επόμενης Ημέρας (Day-Ahead Market – DAM).

Στον χάρτη αποτυπώνεται, για την τρέχουσα ημέρα, η μέση ημερήσια τιμή (€/MWh) της χονδρεμπορικής Αγοράς Επόμενης Ημέρας για κάθε ευρωπαϊκό κράτος.

service provided to the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE)

Powered by DIEM; sources: ENTSOe, GME;

Ευρωπαϊκός Χάρτης Τιμών Ηλεκτρισμού της Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρέχει στους καταναλωτές και όλους τους συμμετέχοντες στην ενεργειακή αγορά τη δυνατότητα ενημέρωσής τους για τη δυναμική διαμόρφωση των τιμών στις ευρωπαϊκές Αγορές Επόμενης Ημέρας (Day-Ahead Market – DAM).

Στον χάρτη αποτυπώνεται, για την τρέχουσα ημέρα, η μέση ημερήσια τιμή (€/MWh) της χονδρεμπορικής Αγοράς Επόμενης Ημέρας για κάθε ευρωπαϊκό κράτος.

service provided to the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE)

Powered by DIEM; sources: ENTSOe, GME;