REMIT

Α. Τι είναι ο Κανονισμός RΕΜΙΤ

Ο υπ’ αριθμ. 1227/2011 Κανονισμός REMIT (Regulation on Wholesale Energy Markets Integrity and Transparency) της ΕΕ για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρεμπορική  αγορά ενέργειας έχει τεθεί σε ισχύ από τις 28 Δεκεμβρίου 2011. Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΕ 1348/2014 ο οποίος εξειδικεύει την εφαρμογή των άρθρων 8(2) και 8(6) του Κανονισμού REMIT (Πράξεις Εφαρμογής).

Με τον Κανονισμό REMIT δημιουργείται ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο των ενεργειακών αγορών χονδρεμπορικής, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο απαγορεύεται ρητά η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών κατά τις συναλλαγές και η οιαδήποτε χειραγώγηση ή απόπειρα χειραγώγησης της  αγοράς, απαιτείται αποτελεσματική και έγκαιρη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών από τους συμμετέχοντες στην αγορά, υποχρεώνονται οι εταιρείες που διεκπεραιώνουν συναλλαγές να υποβάλλουν στοιχεία των συναλλαγών και θεσμοθετούνται διαδικασίες διερεύνησης ύποπτης συμπεριφοράς. Ο Κανονισμός REMIT δημιουργεί ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο για τον εντοπισμό και την τιμωρία περιπτώσεων χειραγώγησης της αγοράς σε όλη την Ευρώπη. Αυτό βοηθά τους καταναλωτές, τη βιομηχανία και άλλους συμμετέχοντες να έχουν εμπιστοσύνη ότι οι τιμές της ενέργειας σε επίπεδο χονδρεμπορικής είναι διαφανείς, δίκαιες και ανταγωνιστικές όπως απαιτείται σε μια εύρυθμη λειτουργούσα αγορά. Η ΡΑΕ σε συνεργασία με τον Οργανισμό για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και με άλλες ευρωπαϊκές Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (NRAs) υλοποιεί διαδικασίες για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση περιπτώσεων εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς τόσο σε εγχώριο όσο και σε περιφερειακό (διασυνοριακό) επίπεδο.

Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό ΕΕ 1348/2014  σχετικά με την αναφορά δεδομένων για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 6 του κανονισμού REMIT καθορίζονται τα ακόλουθα:

  • Η υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού ισχύει από τις 7 Οκτωβρίου 2015.
  • Η υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, του Κανονισμού εξαιρουμένων των πληροφοριών που αφορούν τις συμβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού, ισχύει από τις 7 Οκτωβρίου 2015.
  • Οι υποχρεώσεις αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Κανονισμού ισχύουν από τις 7 Οκτωβρίου 2015, όχι όμως πριν τεθεί σε λειτουργία η κεντρική πλατφόρμα για τη διαφάνεια πληροφόρησης δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2013.
  • Οι υποχρεώσεις αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 2, 3, 5, 7 και 9 του Κανονισμού ισχύουν από τις 7 Απριλίου 2016.
  • Η υποχρέωση αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του Κανονισμού ισχύει για τις συμβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού από τις 7 Απριλίου 2016.

Προκειμένου να υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με το ως άνω χρονοδιάγραμμα, όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά (σύμφωνα με τον Κανονισμό REMIT ως «συμμετέχων στην αγορά» ορίζεται κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, που πραγματοποιεί συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της εντολής πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σε μία ή περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας) απαιτείται να εγγραφούν σε ειδικό μητρώο και να αποκτήσουν μοναδικό αριθμό μητρώου (unique identifier) που εκδίδεται από τον  Οργανισμό για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER).

 Ο ACER έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα CEREMP για την εγγραφή των συμμετεχόντων, η οποία και θα λειτουργεί κεντρικά από τον ίδιο τον Οργανισμό. Για τη λειτουργία της πλατφόρμας η ΡΑΕ υπέγραψε σχετική συμφωνία παροχής υπηρεσιών με τον ACER (Service Level Agreement– SLA) καθώς και σχετικό μνημόνιο για την πρόσβαση στα στοιχεία που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες μέσω της πλατφόρμας στον ACER (Memorandum of Understanding on the sharing of information under REMIT). H εγγραφή πραγματοποιείται με επιλογή της αντίστοιχης εθνικής ρυθμιστικής αρχής (NRA) στο Ευρωπαϊκό Κράτος Μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν οι συμμετέχοντες ή, εάν δεν είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα κράτος μέλος όπου δραστηριοποιούνται. Η ΡΑΕ είναι η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (NRA) για την Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έγγραφα περιλαμβάνονται στην σχετική ιστοσελίδα του ACER.

 

Β. Εγγραφή στην πλατφόρμα CEREMP

Οι συμμετέχοντες στις αγορές ενέργειας στην Ελλάδα θα πρέπει να εγγραφούν, μέσω της ΡΑΕ, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: Εγγραφή

Το σύστημα που χρησιμοποιείται για την εγγραφή των συμμετεχόντων στις αγορές ενέργειας στην Ελλάδα καλείται Κεντρικό Ευρωπαϊκό Μητρώο για τους Συμμετέχοντες στις Αγορές Ενέργειας CEREMP.

To CEREMP είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από τoν ACER και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές για χρήση από τους συμμετέχοντες στις ενεργειακές αγορές προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις εγγραφής και υποβολής στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό REMIT. Ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας στην Ευρώπη (ACER) έχει ήδη καθορίσει τις πληροφορίες που θα πρέπει να υποβάλλονται για την ηλεκτρονική εγγραφή των συμμετεχόντων. To είδος και o τύπος των στοιχείων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής καθορίζονται στο Παράρτημα 1 της Απόφασης 01/2012 του ACER. Η ΡΑΕ, μέσω της ανωτέρω διαδικασίας, θα δημιουργήσει ειδικό μητρώο συμμετεχόντων για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού REMIT το οποίο και φέρει την υποχρέωση να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένο.

Για περαιτέρω υποστήριξη παρακαλούμε αποστείλετε τα ερωτήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση remit@rae.gr

Γ. Αναφορά εικαζόμενης χειραγώγησης της αγοράς ή ύποπτων συναλλαγών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Κανονισμού REMIT

  • Οι επιχειρήσεις που διεκπεραιώνουν συναλλαγές επί ενεργειακών προϊόντων χονδρεμπορικής επιβάλλεται να διατηρούν μηχανισμούς και διαδικασίες εντοπισμού πιθανών παραβιάσεων από τα πρόσωπα που διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές.
  • Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους είναι υπεύθυνο και ικανό να διαχειρίζεται  τον κίνδυνο χειραγώγησης της αγοράς και ότι έχει πρόσβαση σε επαρκή κατάρτιση ώστε να εντοπίζει τις δυνητικά ύποπτες συναλλαγές.
  • Απαιτείται άμεση ενημέρωση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής από τα πρόσωπα που διεκπεραιώνουν συναλλαγές όταν υποπτεύονται ότι κάποια συναλλαγή ενδεχομένως παραβιάζει τις απαγορεύσεις εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών (insider trading) ή/και χειραγώγησης της αγοράς (market manipulation).
  • Πληροφορίες σχετικά με τους τύπους συμπεριφοράς που μπορούν να θεωρηθούν ως εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών ή χειραγώγηση της αγοράς περιλαμβάνονται στην τελευταία έκδοση των Οδηγιών Εφαρμογής του Κανονισμού REMIT που εκδόθηκαν από τον ACER.

Για να αναφέρετε μια ύποπτη συναλλαγή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω online εφαρμογή γνωστοποίησης περιστατικών του ACER  Notification Platform. Με την υποβολή αναφοράς στην πλατφόρμα γνωστοποίησης του ACER, η ΡΑΕ ενημερώνεται άμεσα.