Φυσικό αέριο

Στην Ελλάδα το φυσικό αέριο εισάγεται µέσω τριών Σημείων Εισόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), ήτοι το Σιδηρόκαστρο (σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας), τους Κήπους (σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας) και την Αγία Τριάδα (σημείο εισόδου από τον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας, στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής).

Αντίστοιχα το φυσικό αέριο παραλαμβάνεται από Χρήστες Μεταφοράς σε 44 Σημεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σημείου Εξόδου Αντίστροφης Ροής «Σιδηρόκαστρο» µέσω του οποίου επιτυγχάνεται πλέον όχι µόνο εισαγωγή φυσικού αερίου στη χώρα µας, αλλά και εξαγωγή ποσοτήτων φυσικού αερίου στο συνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς της Βουλγαρίας. Για το έτος 2019 οι εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν σε 57,7 ΤWh, σημειώνοντας αύξηση κατά ποσοστό 9,4% σε σχέση µε το έτος 2018 (52,7 ΤWh).

H συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τις παραλαβές φυσικού αερίου από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου, ανήλθε σε 57,6 εκ. MWh (4,9 δις κ.µ. φ.α.) παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης 10%, σε σχέση µε την αντίστοιχη κατανάλωση του έτους 2018, η οποία ανήλθε σε 52,45εκ. ΜWh (4,7 δις κ.µ. φ.α.).