Μητρώο Αδειών Φυσικού Αερίου

Οι εταιρείες οι οποίες κατέχουν Άδεια Φυσικού Αερίου είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Αδειών Φυσικού Αερίου που κατέχει η ΡΑΕ.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά Αρχεία Μητρώου εδώ: