Προμήθεια (Φ.Α.)

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.4001/2011, η Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Τελικούς Πελάτες διενεργείται μόνο από τους κατόχους Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας για την εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση φυσικού αερίου σε Προμηθευτή ή Πελάτη Χονδρικής. Δεν απαιτείται επίσης Άδεια Προμήθειας για την πώληση φυσικού αερίου από πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας για τελική χρήση σε κινητήρες οχημάτων.

  • Η Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου χορηγείται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου.
  • Η ΡΑΕ παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται µε τις άδειες, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων των κατόχων αδειών.

Σχετικά στοιχεία μπορείτε να δείτε εδώ: Άδειες Προμήθειας