Στατιστικά Ευρωπαϊκών Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας Λιανικής Αγοράς

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, παρέχει στους καταναλωτές επίσημη πληροφόρηση για τις τιμές λιανικής αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρες της Ευρώπης, όπως αυτές εμφανίζονται στην σελίδα της Eurostat

Πηγή: Eurostat  

Στο σχετικό διάγραμμα παρουσιάζονται, ανά χώρα, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) για οικιακούς καταναλωτές.