Γραμματεία

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤHΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ e-mail
Τηλ. Κέντρο / Πληροφορίες 210-37.27.400 info@rae.gr
Δ/ΝΣΕΙΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ
Μουρτζίκου Αγγελική (Προϊσταμένη Δ/νσης) 210-37.27.435 amourtzikou@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΟΝΔΡ. ΑΓΟΡΑΣ ΗΕ Δ/ΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
_ 210-37.27.435 info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΟΝΔΡ/ΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Λούντου Πολυξένη (Προϊσταμένη Τμήματος) 210-37.27.435 plountou@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΟΝΔΡ/ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΔΝ
Στεργιοπούλου Ελένη (Προϊσταμένη Τμήματος) 210-37.27.435 estergio@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
_ 210-37.27.435 info@rae.gr
210-37.27.066 https://my.rae.gr/
ΤΜΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
_ 210-37.27.066 info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
_ 210-37.27.066 info@rae.gr
_ 210-37.27.424 info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Λοΐζος Γιώργος( Προϊστάμενος Τμήματος) 210-37.27.424 gloizos@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΑ
_ 210-37.27.424 info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Κουϊρουκίδου Αικατερίνη (Προϊσταμένη Τμήματος) 210-37.27.424 kouiroukidou@rae.gr
Βλάχος Ανδρέας (Προϊστάμενος  Δνσης) 210-37.27.415 vlachos@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Κερκίδου Μαρία (Προϊσταμένη Τμήματος) 210-37.27.415 mkerkidou@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΕ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
_ 210-37.27.415 info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
_ 210-37.27.415 info@rae.gr
Σωτηροπούλου Διονυσία – Λευκή (Προισταμένη Δ/νσης) 210-37.27.065 disot@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Γουρζή Αλεξάνδρα (Προϊσταμένη Τμήματος) 210-37.27.065 gourzi@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Ψάλτη Μαρία (Προϊσταμένη Τμήματος) 210-37.27.065 psalti@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
_ 210-37.27.065 avgerou@rae.gr
Χαραλαμπίδης Γιάννης (Προϊστάμενος Δ/νσης) 210-37.27.075 jchara@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
210-37.27.075 info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
_ 210-37.27.075 info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ & ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ
Aνεμοδουρά Ευθυμία (Προϊσταμένη Τμήματος) 210-37.27.075 anemodoura@rae.gr
210-37.27.033 info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
_ 210-37.27.033 info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
_ 210-37.27.033 info@rae.gr
Αδαμοπούλου Μαρία (Προϊσταμένη Δ/νσης) 210-37.27.013 adamopoulou@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
_ 210-37.27.404 info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Μπαξεβανάκη Νατάσα (Προϊσταμένη Τμήματος) 210-37.27.426 banata@rae.gr
_ 210-37.27.412 info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αδαμοπούλου Μαρία (Προϊσταμένη Τμήματος) 210-37.27.085/412 adamopoulou@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
_ 210-37.27.444/044/019 info@rae.gr
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
_ 210-37.27.036 fvreka@rae.gr
Παπαχρήστου Διονύσης (Προϊστάμενος  Tμήματος) 210-37.27.454/035 papachristou@rae.gr
_ 210-37.27.053/476 info@rae.gr
_ 210-37.27.424/425 info@rae.gr