Ολομέλεια

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Πρόεδρος

Δρ. Δημήτριος Ψυχογυιός, Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Αντιπρόεδρος Α’

Δημήτριος Φούρλαρης
Αντιπρόεδρος Β’

Κωνσταντίνος Τσιμάρας, Αν. Καθηγητής ΕΠΚ
Μέλος

Παπαντώνης Δημήτριος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ
Μέλος

Μανιάς Στέφανος  , Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ
Μέλος

Κόμνιος Κομνηνός, Επίκουρος Καθηγητής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ)
Μέλος