Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 30/11/2020

Διαγωνισμοί

Ελεύθερο κείμενο Θεματική Ενότητα
Ημερομηνίες από - έως (ηη.μμ.εεεε)
<< < εγγραφές 31 - 60 από 197 > >>
Σελίδα
 • 08.06.2016 : Διευκρίνιση σχετικά με την υπ'αριθμ.1/2016 Διακήρυξη για τον πρόχειρο διαγ/σμό "Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ"
 • 31.05.2016 : Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ
 • 22.12.2015 : Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνσιμού για το έργο «Προμήθεια λογισμικού ενημέρωσης αδειών χρήσης λογισμικού Oracle και Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης»
 • 16.12.2015 : Ανακοίνωση - Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με μετάταξη υπαλλήλων από φορείς του Δημόσιου Τομέα σε οργανικές θέσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ
 • 16.12.2015 : Ανακοίνωση - Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με μετάταξη υπαλλήλων από φορείς του Δημόσιου Τομέα με μεταφορά των θέσεων που κατέχουν στους φορείς προέλευσής τους
 • 24.11.2015 : Διευκρίνιση σχετικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού "Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ"
 • 14.11.2015 : «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ»
 • 12.10.2015 : Πρόσκληση προς τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ για την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση των κενών θέσεων Επικεφαλής Μονάδων και Τμημάτων της ΡΑΕ, καθώς και Συντονιστών Ομάδων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 334/2015 απόφαση της ΡΑΕ και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής
 • 14.07.2015 : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για μέγιστο διάστημα δέκα μηνών (από 1ης Σεπτεμβρίου 2015 ως 30 Ιουνίου 2016)
 • 04.03.2015 : Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας σε δημοσιευθείσα περίληψη διακήρυξης του έργου: "Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών της ΡΑΕ"
 • 11.02.2015 : Προκήρυξη ηλεκτρονικού τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για το Έργο: «Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών της ΡΑΕ»
 • 27.06.2014 : Προκήρυξη τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ, επί της οδού Πειραιώς 132, Αθήνα»
 • 25.04.2014 : Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
 • 06.03.2014 : Διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού της ΡΑΕ για το έργο «Παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης (GPRS) για διακίνηση δεδομένων σε κλειστό ιδιωτικό δίκτυο, για τις ανάγκες λειτουργίας συστήματος της ΡΑΕ για την καταγραφή χαρακτηριστικών της τάσης του δικτύου διανομής»
 • 25.02.2014 : Παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης (GPRS) για διακίνηση δεδομένων σε κλειστό ιδιωτικό δίκτυο
 • 25.11.2013 : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
 • 01.11.2013 : Παράταση προσθεσμίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό "Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέματα μεθοδολογιών και διαδικασιών καθορισμού τιμολογίων πρόσβασης (σύνδεσης και χρήσης) χρηστών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής"
 • 20.09.2013 : Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέματα μεθοδολογιών και διαδικασιών καθορισμού τιμολογίων πρόσβασης (σύνδεσης και χρήσης) χρηστών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής
 • 20.08.2013 : Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών Στατικής Φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ
 • 11.07.2013 : Παροχή Υπηρεσιών Στατικής Φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ
 • 11.02.2013 : Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό για τον Κοστολογικό Έλεγχο της ΔΕΗ / Clarifications regarding the tender for "Cost benchmarking of the Public Power Corporation"
 • 04.01.2013 : Call for ordinary open tender with project scope: “Cost benchmarking of the Public Power Corporation (PPC S.A.) and its network subsidiaries (ADMIE S.A. & DEDDIE S.A.); Strategic recommendations on their cost improvement potential and roadmap”
 • 04.01.2013 : Προκήρυξη τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Κοστολογικός έλεγχος / συγκριτική αξιολόγηση του κόστους της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.) και των θυγατρικών της σε Σύστημα και Δίκτυο (ΑΔΜΗΕ Α.Ε. & ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Προτάσεις στρατηγικής και ρυθμιστικών μέτρων για την επίτευξη του υφιστάμενου περιθωρίου βελτίωσης του κόστους αυτού. Συναφής οδικός χάρτης / χρονοδιάγραμμα»
 • 04.03.2011 : Προκήρυξη τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ, επί της οδού Πειραιώς 132, Αθήνα
 • 09.04.2010 : Διευκρινήσεις σχετικές με το διαγωνισμό με τίτλο "Προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες της ΡΑΕ"
 • 10.03.2010 : Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες της ΡΑΕ"
 • 12.02.2010 : Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών για το σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση των κατάλληλων δημοσίων σχέσεων της ΡΑΕ, καθώς και την παροχή υπηρεσιών γραφείου τύπου»
  Σε συνέχεια της υπ αριθμ. 440/17-2-2010 απόφασης της ΡΑΕ, ο πρόχειρος διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για το σχεδιασμό,...
 • 01.02.2010 : Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών για το σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση των κατάλληλων δημοσίων σχέσεων της ΡΑΕ, καθώς και την παροχή υπηρεσιών γραφείου τύπου»
 • 21.09.2009 : Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της ΡΑΕ
 • 25.08.2009 : Διακήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Στατικής Φύλαξης του κτιρίου της ΡΑΕ, επί της οδού Πειραιώς 132, Αθήνα
<< < εγγραφές 31 - 60 από 197 > >>
Σελίδα