Μη κατηγοριοποιημένο

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00924/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49995 MW, στη θέση ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 769, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-01145/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,499 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,499 MW, στη θέση 129 – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΒΑΤΕΡΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00732/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9999 MW, στη θέση ΑΓΡ. 308, της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, του Δήμου ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, της

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 005100/2022

Για παραγωγή ενέργειας από σταθμό ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, εγκατεστημένης ισχύος 60 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 60 MW στη θέση ΣΙΤΑΡΙΩΤΙΚΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ,ΜΕΛΙΤΗΣ, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00662/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9995 MW, στη θέση ΑΓΡ 302, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00642/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9995 MW, στη θέση ΑΓΡ 75, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 732/2022

Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 1/2022 Τεύχους Προκήρυξης με τίτλο «Ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την υλοποίηση του Ειδικού Πιλοτικού Έργου στο ηλεκτρικό σύστημα της νήσου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00093/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,4996 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,4996 MW, στη θέση ΠΕΛΑΛΙΣΤΡΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΟΥΡΠΗΣ, του Δήμου ΑΛΜΥΡΟΥ, της Περιφερειακής

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 586/2022

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για την παροχή Διακοπτόμενων Υπηρεσιών Μεταφοράς

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης σχετικά με τις δηλώσεις προγραμμάτων των οντοτήτων σε Δοκιμαστική λειτουργία και την εκκαθάριση των οντοτήτων σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 17 Μαΐου πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την Τροποποίηση του Κανονισμού

Read More »