ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 936/2020 Περί της έγκρισης της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς της ηπειρωτικής Ευρώπης για τους κοινούς κανόνες εκκαθάρισης για όλες τις ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Share This Post

Περί της έγκρισης της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς της ηπειρωτικής Ευρώπης για τους κοινούς κανόνες εκκαθάρισης για όλες τις ακούσιες ανταλλαγές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 936/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 936 200315_EB_GL_51.1_SA_CE_FSkar_CCU

 

Print Friendly, PDF & Email