ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 195/2021 Σχετικά με την εφαρμογή των περιπτώσεων (ε) και (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4414/2016 για τον σταθμό ΣΗΘΥΑ ισχύος 800 kW στην θέση «Δήμητρα» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της εταιρίας «Κόπανος Νικόλαος ΕΕ με διακριτικό τίτλο DIMITRA SUN»

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σχετικά με την εφαρμογή των περιπτώσεων (ε) και (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4414/2016 για τον σταθμό ΣΗΘΥΑ ισχύος 800 kW στην θέση «Δήμητρα» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της εταιρίας «Κόπανος Νικόλαος ΕΕ με διακριτικό τίτλο DIMITRA SUN»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 195/2021