Αδειοδοτήσεις

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑAEY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-006213/2024

Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, εγκατεστημένης ισχύος 26.845 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 26.845 MW στη θέση ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΝΗΜΑΤΑ,ΒΕΛΑΝΙΔΙΕΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑAEY ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-006203/2024

Για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΜΥΗΕ, εγκατεστημένης ισχύος 0.5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0.5 MW στη θέση ΜΟΥΚΟΒΥΤΟΛΑΚΚΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ,ΥΠΑΤΗΣ, του

Read More »