ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 503/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 30 MW, στη θέση «ΚΑΤΑΡΤΙ ΑΝΕΜΙΤΣΑ», της Δημοτικής Ενότητας ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, του Δήμου ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΒΟΙΑΣ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 506/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48 MW, στη θέση «ΓΕΡΑΚΟΒΟΥΝΙ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ», των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΗΡΕΩΣ,ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, των Δήμων ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΒΟΙΑΣ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4105/2021

Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1,18 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,18 MW στη θέση ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΛΙΕΩΝ, του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « Α ΓΟΥΣΗΣ Β ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΕ» και δ.τ. «ΠΑΜΒΩΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ». (ΑΔ-08712)