ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1099/2021

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0055/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03993), όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 0,44MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,44MW στη θέση ΡΕΜΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΟΝΙΤΣΑΣ, του Δήμου ΚΟΝΙΤΣΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «KALERO […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1098/2021

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0221/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04400), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 21,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 21,0MW στη θέση ΚΑΡΑΒΑΜΙΑ – ΕΛΑΤΟΣ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ, ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ, ΛΑΒΔΑΝΗΣ & ΜΟΛΟΣΣΩΝ, των Δήμων ΠΩΓΩΝΙΟΥ & ΖΙΤΣΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, της Περιφέρειας […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1097/2021

Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 0106/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03951), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4,95MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,95 MW στη θέση ΣΤΑΜΑΛΙΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΘΙΣΒΗΣ, του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΗΝΑΡΙ […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1096/2021

Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 0108/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03952), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4,95MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,95 MW στη θέση ΠΥΡΓΑΚΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΘΙΣΒΗΣ, του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΗΝΑΡΙ […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1093/2021

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2432/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07432), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 36,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 36,0 MW στη θέση ΜΑΥΡΟΞΥΛΙΑ – ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, του Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΠΗΣ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1092/2021

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0048/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού ΡΑΕ Ειδικού Έργου (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04365), όπως ισχύει, για υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγγυημένης ισχύος 27,5MW, αποτελούμενο από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 60,5MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 60,5MW, στη θέση ΚΑΛΗ ΣΥΚΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΦΟΙΝΙΚΑ, του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1091/2021

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0047/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού ΡΑΕ Ειδικού Έργου (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04364), όπως ισχύει, για υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγγυημένης ισχύος 10,0MW, αποτελούμενο από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 22,5MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 22,5MW, στη θέση ΛΑΜΠΙΝΗ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΛΑΜΠΗΣ & ΦΟΙΝΙΚΑ, του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, της Περιφερειακής […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1090/2021

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0046/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού ΡΑΕ Ειδικού Έργου (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04363), όπως ισχύει, για υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγγυημένης ισχύος 27,5MW, αποτελούμενο από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 60,5MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 60,5MW, στη θέση ΠΛΑΚΑΚΙΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ & ΠΛΑΤΑΝΙΑ, του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ, της Περιφερειακής […]