Ανακοίνωση της ΡΑΕ: Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον Αύγουστο 2022

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον Αύγουστο 2022.

Ανακοίνωση της ΡΑΕ: Φαινόμενα παραπλανητικών αναφορών – διαφημίσεων από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σχέση με τις χορηγούμενες από την Πολιτεία επιδοτήσεις των Λογαριασμών Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβαση – Προειδοποίηση για την άμεση παύση των αθέμιτων και καταχρηστικών πρακτικών

(Απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ, κατά τη συνεδρίασή της στις 29.7.2022 που συνεχίστηκε την 1η.8.2022) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ως αρμόδια Αρχή, αφενός για τη ρύθμιση και την εποπτεία των ενεργειακών αγορών, ιδίως ως προς την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού, τον καθορισμό των τιμών και την εμφάνιση στρεβλώσεων (άρθρα 22 – 23 του ν. 4001/20111), αφετέρου […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0534/2022*

Για υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγγυημένης ισχύος 3,0 MW, αποτελούμενο από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 8,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 8,0 MW και φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,0 MW στη θέση ΧΟΧΛΑΚΟΝΟΣ – ΚΑΠΑΣΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΜΕΙΡΟΥ και ΛΙΝΔΙΩΝ, του Δήμου ΡΟΔΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 858/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3291/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-08291), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 219,1563 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 219,1563 MW στη θέση ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΧΕΡΣΟΥ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία […]

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 469/2020

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.514/οικ.18318/14.09.2006 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00975) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,54MW στη θέση «Μοσδέλη – Ρέμα Μουσδέν», της Δημοτικής Κοινότητας Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της εταιρείας με την […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 02.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 02/08/2022 Λιγνίτης 205.38 12,023,797.21 6,156,060.12 5,867,737.10 02/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 33,989,167.32 33,889,405.21 99,762.11 02/08/2022 ΑΠΕ 85.00 22,727,236.36 4,934,441.93 17,792,794.43 02/08/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 4,904,385.31 1,282,736.00 3,621,649.31 Σύνολα: 73,644,586.20 46,262,643.26 27,381,942.95

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 01.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 01/08/2022 Λιγνίτης 205.38 13,691,289.49 6,615,700.56 7,075,588.92 01/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 35,858,269.45 35,375,551.41 482,718.03 01/08/2022 ΑΠΕ 85.00 21,827,758.43 4,525,066.21 17,302,692.23 01/08/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 5,271,968.07 1,282,736.00 3,989,232.07 Σύνολα: 76,649,285.44 47,799,054.18 28,850,231.25

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 31.07.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 31/07/2022 Λιγνίτης 208.29 7,602,063.96 5,594,044.53 2,008,019.43 31/07/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 292.00 23,594,616.48 23,053,456.10 541,160.38 31/07/2022 ΑΠΕ 85.00 8,977,524.57 3,635,858.77 5,341,665.81 31/07/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 4,508,379.78 1,406,365.92 3,102,013.86 Σύνολα: 44,682,584.79 33,689,725.31 10,992,859.48

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 859/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0259/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03615), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9,99 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,99 MW, στη θέση ΤΣΟΥΚΛΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, του Δήμου ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 860/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0267/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03620), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9,99 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,99 MW, στη θέση ΤΣΟΥΚΛΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, του Δήμου ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με […]