ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00488/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9999 MW, στη θέση ΑΝΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΓΡ. 924, της Δημοτικής Ενότητας ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΚΟΙΝ. ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΣΥΝ.Π.Ε.»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0585/2022

Για υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγγυημένης ισχύος 0.3 MW, αποτελούμενο από φωτοβολταικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1 MW στη θέση ΚΜ174 ΓΑΙΩΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, του Δήμου ΡΟΔΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΥ, της Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0584/2022

Για υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγγυημένης ισχύος 0.24 MW, αποτελούμενο από φωτοβολταικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0.8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0.8 MW στη θέση ΚΜ 5000_273 ΓΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΙΑΣ ΡΟΔΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, του Δήμου ΡΟΔΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΥ, της Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0583/2022

Για υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγγυημένης ισχύος 0.1 MW, αποτελούμενο από φωτοβολταικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0.34 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0.34 MW στη θέση KM 5000_271 ΓΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΙΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, του Δήμου ΡΟΔΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΥ, της Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0582/2022

Για υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγγυημένης ισχύος 0.3 MW, αποτελούμενο από φωτοβολταικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1 MW στη θέση ΚΜ 5000_273 ΓΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΙΑΣ ΡΟΔΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, του Δήμου ΡΟΔΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΥ, της Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0581/2022

Για υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγγυημένης ισχύος 0.3 MW, αποτελούμενο από φωτοβολταικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1 MW στη θέση KM 4000A1 ΓΑΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΑΣ – ΛΑΧΑΝΙΑ ΡΟΔΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, του Δήμου ΡΟΔΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΥ, της Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ADDEDVALUE […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0580/2022

Για υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγγυημένης ισχύος 0.3 MW, αποτελούμενο από φωτοβολταικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1 MW στη θέση ΚΜ 1_13 ΓΑΙΩΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, του Δήμου ΡΟΔΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΥ, της Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0579/2022

Για υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγγυημένης ισχύος 0.3 MW, αποτελούμενο από φωτοβολταικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1 MW στη θέση ΚΜ 1 ΓΑΙΩΝ ΜΕΣΑΓΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 21Γ ΜΕΣΑΓΡΟΣ ΡΟΔΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, του Δήμου ΡΟΔΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΥ, της Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0578/2022

Για υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγγυημένης ισχύος 0.3 MW, αποτελούμενο από φωτοβολταικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1 MW στη θέση KM 1 τμΑ ΓΑΙΩΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ – ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, του Δήμου ΡΟΔΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΥ, της Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ELEMENTAL […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1226/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4540/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-09145), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 18,877 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 18,877 MW, στη θέση ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΛΕΥΚΩΝΑ,ΣΕΡΡΩΝ, του Δήμου ΣΕΡΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία […]