ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00827/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,5874 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,5874 MW, στη θέση ΒΔΕΛΑΡΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, του Δήμου ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 23.11.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία (€) Έσοδο Παραγωγού (€) Επιστρεπτέο Έσοδο (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) 23/11/2022 Λιγνίτης 187.15 230.81 187.10 7,945.00 1,833,761.80 1,486,539.65 347,222.15 8,015,533.99 408,870,086.88 […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00826/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49875 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49875 MW, στη θέση ΑΓΡ 920 (1) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΥΔΝΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΥΔΝΑΣ, του Δήμου ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΠΙΕΡΙΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «FATSA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00825/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,99999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,99999 MW, στη θέση ΛΑΚΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΛΙΚΗΣ, του Δήμου ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00824/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49875 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49875 MW, στη θέση ΛΟΥΤΣΕΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΟΥΡΠΗΣ, του Δήμου ΑΛΜΥΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «PIA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00823/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,3992 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,3992 MW, στη θέση ΝΗΣΙ- ΠΑΠΑΝΙΑΡΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, του Δήμου ΛΕΒΑΔΕΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «SUN VOIOTIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00822/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9997 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9997 MW, στη θέση ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΦΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, του Δήμου ΛΕΥΚΑΔΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΕΥΚΑΔΑΣ, της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΛΕΤΣΗ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00820/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49995 MW, στη θέση ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΤ38Β, της Δημοτικής Ενότητας ΔΟΒΡΑ, του Δήμου ΒΕΡΟΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΗΜΑΘΙΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΥΡΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00819/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49995 MW, στη θέση ΧΩΡΥΓΙ 1188, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΛΑΧΩΡΑ ΜΑΡΙΑ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00818/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49995 MW, στη θέση ΧΩΡΥΓΙ 1285, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»