Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 29.01.2023

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία (€) Έσοδο Παραγωγού (€) Επιστρεπτέο Έσοδο (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) 29/01/2023 Λιγνίτης 216.27 164.10 163.84 17,358.28 2,848,416.72 2,843,944.39 4,472.33 2,562,299.33 484,108,611.25 […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 28.01.2023

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία (€) Έσοδο Παραγωγού (€) Επιστρεπτέο Έσοδο (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) 28/01/2023 Λιγνίτης 216.27 183.22 183.09 17,685.48 3,240,419.35 3,238,084.81 2,334.54 2,557,827.00 484,104,138.92 […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 27.01.2023

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία (€) Έσοδο Παραγωγού (€) Επιστρεπτέο Έσοδο (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) 27/01/2023 Λιγνίτης 216.27 210.81 210.43 17,286.20 3,644,175.28 3,637,470.01 6,705.26 2,555,492.46 484,101,804.38 […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 62/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0200/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03427), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 20,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 20,0 MW στη θέση ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ – ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΡΡΙΑΝΩΝ, του Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΠΗΣ, της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, της […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 61/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0314/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03038), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 36,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 36,0 MW, στη θέση ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΧΕΡΣΟΥ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 60/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2493/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07493), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 37,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 37,8 MW στη θέση ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΑ-ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, του Δήμου ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την […]