ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ- 00008/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΒΕΧ-00040/2022 Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,99954 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,99954 MW, στη θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 427 ΤΣΑΪΡΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΟΙΛΑΔΑΣ, του Δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «THESSALY ENERGY SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ- 00007/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΒΕΧ-00102/2022 Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49985 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49985 MW, στη θέση ΦΟΥΣΑ ΜΠΑΡΔΑ – ΠΟΥΣΙ ΠΑΠΑΦΩΤΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, της εταιρείας με την […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ- 00006/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΒΕΧ-00101/2022 Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49985 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49985 MW, στη θέση ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ ΒΑΡΑΜΠΑΣ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ και ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, των Δήμων ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ και ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, της […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ- 00005/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΒΕΧ-00082/2022 Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,999 MW, στη θέση ΚΑΨΟΒΑΤΗ Α.Τ. 79, της Δημοτικής Ενότητας ΑΙΓΙΝΙΟΥ, του Δήμου ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΠΙΕΡΙΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ- 00004/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΒΕΧ-00084/2022 Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,999 MW, στη θέση ΤΡΑΝΟΣ ΛΑΚΚΟΣ Α.Τ. 541-585, της Δημοτικής Ενότητας ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, του Δήμου ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΠΙΕΡΙΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ- 00003/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΒΕΧ-00088/2022 Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,495 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,495 MW, στη θέση ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΩΡΩΠΙΩΝ, του Δήμου ΩΡΩΠΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «LUMINUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ- 00002/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΒΕΧ-00154/2022 Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49959 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49959 MW, στη θέση ΔΡΥΜΟΥ 793, της Δημοτικής Ενότητας ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΚΕ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 66/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1361/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06361), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 121,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 121,0 MW στη θέση ΕΡΗΜΙΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ και ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ, του Δήμου ΛΟΚΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 65/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 005397/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-010397), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 45,195 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 45,195 MW στη θέση ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, του Δήμου ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 63/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2033/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07033), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 138,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 138,0MW στη θέση ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ ΟΡΗ – ΖΑΚΡΟΡΡΑΧΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΑΛΟΓΟΜΑΝΔΡΑ – ΤΣΟΥΚΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙ – ΣΠΗΛΙΑ – ΛΑΜΠΟΥΣΗ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, ΛΑΚΚΑΣ […]