Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Cost of New Entry.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 28 Μαΐου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά τις παραμέτρους υπολογισμού του CONE, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, πλην αυτών που αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίησή τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

 1. Ημερομηνία αποστολής: 01.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-303858
  Αποστολέας:  EUDITI LTD
 2. Ημερομηνία αποστολής: 03.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-303896
  Αποστολέας: HELAPCO
 3. Ημερομηνία αποστολής: 04.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304039
  Αποστολέας: ΣΠΕΦ
 4. Ημερομηνία αποστολής: 04.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304135
  Αποστολέας: ΕΛΕΤΑΕΝ
 5. Ημερομηνία αποστολής: 08.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304229
  Αποστολέας: DAMCO – COPELOUZOS GROUP
 6. Ημερομηνία αποστολής: 08.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304198
  Αποστολέας: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.
 7. Ημερομηνία αποστολής: 08.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304293
  Αποστολέας: ZENITH