Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 06.08.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η.
06/08/2022 Λιγνίτης 205.38 10,268,656.54 5,933,017.44 4,335,639.10
06/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 22,801,991.50 22,775,381.49 26,610.01
06/08/2022 ΑΠΕ 85.00 21,816,586.61 5,240,308.99 16,576,277.62
06/08/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 4,224,894.44 1,230,208.00 2,994,686.44
Σύνολα: 59,112,129.09 35,178,915.92 23,933,213.17
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας