ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4030/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9,9 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,9 MW στη θέση ΚΑΜΗΛΑ 1, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ,ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «European Solar Farms Greece ApS » και δ.τ. «European Solar Farms Greece ApS». (ΑΔ-08637)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4050/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4 MW στη θέση ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑ 2, της Δημοτικής Ενότητας ΕΡΙΝΕΟΥ,ΡΙΟΥ, του Δήμου ΕΡΙΝΕΟΥ,ΠΑΤΡΕΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΧΑΪΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « WESTCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «WESTCO ENERGY COMMUNITY». (ΑΔ-08657)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4042/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 19,99188 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 19,99188 MW στη θέση KYΠΑΡΙΣΣΩΝΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ, του Δήμου ΣΤΥΛΙΔΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «QAIR INTERNATIONAL » και δ.τ. «QAIR INTERNATIONAL». (ΑΔ-08649)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4049/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 6 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW στη θέση ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑ 1, της Δημοτικής Ενότητας ΕΡΙΝΕΟΥ, του Δήμου ΕΡΙΝΕΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΧΑΪΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « WESTCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «WESTCO ENERGY COMMUNITY». (ΑΔ-08656)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4048/2021

Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,1 MW στη θέση ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, του Δήμου ΔΩΡΙΔΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΟΤΑΜΙ Ι Κ Ε» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΟΤΑΜΙ».  (ΑΔ-08655)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4029/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 7,5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 7,5 MW στη θέση ΛΕΙΒΑΔΙΑ 3, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «European Solar Farms Greece ApS » και δ.τ. «European Solar Farms Greece ApS». (ΑΔ-08636)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4027/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9,9 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,9 MW στη θέση ΛΕΙΒΑΔΙΑ 1, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «European Solar Farms Greece ApS » και δ.τ. «European Solar Farms Greece ApS». (ΑΔ-08634)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4028/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 5 MW στη θέση ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «European Solar Farms Greece ApS » και δ.τ. «European Solar Farms Greece ApS». (ΑΔ-08635)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4026/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 6 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW στη θέση ΚΑΠΟΥΛΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «European Solar Farms Greece ApS » και δ.τ. «European Solar Farms Greece ApS». (ΑΔ-08633)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4025/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9 MW στη θέση ΒΑΘΕΙΑ ΛΑΚΚΑ 2, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «European Solar Farms Greece ApS » και δ.τ. «European Solar Farms Greece ApS». (ΑΔ-08632)