ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 546/2021

Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 1673/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06673), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW, στη θέση ΖΑΣΤΑΝΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΛΕΒΑΔΕΩΝ, του Δήμου ΛΕΒΑΔΕΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0345/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,8 MW, στη θέση «ΕΛΑΦΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΛΑΙΡΟΥ, του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΑΝΤΕΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» και δ.τ. «Ε.ΚΟΙΝ. ΛΕΒΑΝΤΕΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των βασικών αρχών σχεδιασμού για τη διάκριση ενέργειας εξισορρόπησης και ενέργειας λόγω ανακατανομής

Σε συνέχεια της ημερίδας της Αρχής στις 21 Ιουλίου 2021, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση από την Αρχή και από τους αρμόδιους φορείς/Διαχειριστές του προτεινόμενου «οδικού χάρτη» μεταρρυθμίσεων στις εγχώριες χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, θέτοντας τα ακριβή χρονικά ορόσημα για την υλοποίησή τους και ακολούθησε συζήτηση με τους εκπροσώπους των Συμμετεχόντων στις ενεργειακές αγορές, […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0354/202

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,8 MW, στη θέση «ΣΓΟΥΡΙΟΥΡΙ», της Δημοτικής Ενότητας ΜΕΔΕΩΝΟΣ, του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» και δ.τ. «Ε.ΚΟΙΝ. ΣΚΙΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» *(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 958/2019 Απόφασης […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0350/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,8 MW, στη θέση «ΨΗΛΗ ΚΟΡΥΦΗ», της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΛΑΙΡΟΥ, του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε.» και δ.τ. «Ε.ΚΟΙΝ. ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΣΥΝ.Π.Ε.» *(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4151/2021

Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 0,77 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,77 MW στη θέση ΡΕΜΑ ΒΑΛΑΜΑΖΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ, του Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΤΡΙΚΑΛΩΝ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΛΟΥΔΗΣ» και δ.τ. «». (ΑΔ-08758)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 531/2021

Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2894/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07894), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,99 MW στη θέση ΒΡΑΧΟΣ ΙΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία […]