Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των βασικών αρχών σχεδιασμού για τη διάκριση ενέργειας εξισορρόπησης και ενέργειας λόγω ανακατανομής

Share This Post

Σε συνέχεια της ημερίδας της Αρχής στις 21 Ιουλίου 2021, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση από την Αρχή και από τους αρμόδιους φορείς/Διαχειριστές του προτεινόμενου «οδικού χάρτη» μεταρρυθμίσεων στις εγχώριες χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, θέτοντας τα ακριβή χρονικά ορόσημα για την υλοποίησή τους και ακολούθησε συζήτηση με τους εκπροσώπους των Συμμετεχόντων στις ενεργειακές αγορές, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν και να θέσουν σχετικά ερωτήματα, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-307141/26.07.2021) επί των προτεινόμενων βασικών αρχών σχεδιασμού (high level design) για τη διάκριση ενέργειας εξισορρόπησης και ενέργειας λόγω ανακατανομής, καθώς και επιλογές για την εφαρμογή του σχετικού μηχανισμού εκκαθάρισης.

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

  1. Πρόταση ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τις βασικές αρχές σχεδιασμού για τη διάκριση ενέργειας εξισορρόπησης και ενέργειας λόγω ανακατανομής και επιλογές για την εφαρμογή του σχετικού μηχανισμού εκκαθάρισης

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email