ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΑΕ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Η/Ε ΑΠΌ ΑΠΕ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΑΥΣΑΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021, ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021, ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021 και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021

 Σε συνέχεια : α) της από 19/09/2022 ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Αδειών Παραγωγής & Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ, που έπαυσαν αυτοδικαίως να ισχύουν, λόγω μη συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2(αα) του Άρθρου 12 του Ν.4685/2020 β) της  εξέτασης ενστάσεων στην Ολομέλεια της ΡΑΕ στις 6/10/2022, αναρτάται ο  Επικαιροποιημένος Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής & Βεβαιώσεων Παραγωγού […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00442/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,34776 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,34776 MW, στη θέση ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΙΣΔΟΥΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 532, της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ, του Δήμου ΖΙΤΣΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΥΣΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00420/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,39974 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,39974 MW, στη θέση ΚΟΥΓΚΙΑ & ΛΑΚΚΙΑ ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΙΚΗ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΩΔΩΝΗΣ και ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, των Δήμων ΔΩΔΩΝΗΣ και ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 891/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0022/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 04524), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 25,3 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 25,3 MW, στη θέση ΧΕΡΟΧΛΑΔΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ και ΤΑΜΥΝΕΩΝ, του Δήμου ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΒΟΙΑΣ, της Περιφέρειας […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-005059

Για παραγωγή ενέργειας από σταθμό ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, εγκατεστημένης ισχύος 26.42 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 26.42 MW στη θέση ΖΩΟΔΟΧΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ, του Δήμου ΖΙΤΣΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (ΑΔ-010059)

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 17.10.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία Έσοδο Παραγωγού Επιστρεπτέο Έσοδο Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής 17/10/2022 Λιγνίτης 189.89 6,297.03 1,307,200.22 1,189,353.02 117,847.20 12,096,021.99 396,317,849.37 17/10/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 499.00 15,827.62 3,548,411.37 3,548,411.37 0.00 416,060.38 232,007,397.03 17/10/2022 ΑΠΕ 85.00 91,062.22 17,693,102.95 7,737,434.50 9,955,668.46 147,105,620.42 1,326,762,895.34 17/10/2022 […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 16.10.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία Έσοδο Παραγωγού Επιστρεπτέο Έσοδο Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής 16/10/2022 Λιγνίτης 189.89 6,303.39 1,093,449.10 1,055,161.13 38,287.97 11,978,174.79 396,200,002.18 16/10/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 499.00 11,437.83 2,336,106.79 2,336,106.79 0.00 416,060.38 232,007,397.03 16/10/2022 ΑΠΕ 85.00 85,055.74 12,877,770.39 7,187,981.92 5,689,788.47 137,149,951.96 1,316,807,226.88 16/10/2022 […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 15.10.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία Έσοδο Παραγωγού Επιστρεπτέο Έσοδο Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής 15/10/2022 Λιγνίτης 189.89 12,612.44 2,495,357.03 2,370,875.58 124,481.45 11,939,886.82 396,161,714.21 15/10/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 499.00 15,109.98 3,374,635.89 3,374,635.89 0.00 416,060.38 232,007,397.03 15/10/2022 ΑΠΕ 85.00 81,542.44 15,623,811.03 6,931,106.98 8,692,704.06 131,460,163.49 1,311,117,438.41 15/10/2022 […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1152/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4091/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-08698), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 120,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 120,0 MW στη θέση ΣΟΥΛΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΘΗΒΩΝ, της Δημοτικής Ενότητας ΘΗΒΑΙΩΝ, του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1154/2022

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 0321/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02686), για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1,72431MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,72431MW, στη θέση ΑΝΩ ΔΕΝΔΡΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΛΙΑΡΤΟΥ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, των Δήμων ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την […]