Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης ΑΔΜΗΕ για τροποποίηση του ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΜΗΕ με εισαγωγή Παραρτήματος για τη διαχείριση του Μικρού Συνδεδεμένου Σύστηματος (ΜΣΣ) της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη θέση σε λειτουργία της Φάσης ΙΙ.

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 18 Οκτωβρίου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της πρότασης ΑΔΜΗΕ για τροποποίηση του ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΜΗΕ με εισαγωγή Παραρτήματος για τη διαχείριση του Μικρού Συνδεδεμένου Σύστηματος (ΜΣΣ) της Κρήτης   κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη θέση σε λειτουργία της Φάσης ΙΙ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

 

Συμμετέχοντες 

  1. Ημερομηνία αποστολής: 20.10.2021
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-312001
    Αποστολέας: ΔΕΔΔΗΕ
  2. Ημερομηνία αποστολής: 25.10.2021
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-312232
    Αποστολέας: ΔΕΗ

 

Print Friendly, PDF & Email