Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τη δοκιμή καλής λειτουργίας της Εγκατάστασης Φόρτωσης Βυτιοφόρων ΥΦΑ

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την υπ’ αριθμ. 1750/09.01.2023 (ΡΑΕ Ι-343764/11.01.2023) εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σχετικά με τη διεξαγωγή δοκιμής καλής λειτουργίας της Εγκατάστασης Φόρτωσης Βυτιοφόρων ΥΦΑ.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών του.

Print Friendly, PDF & Email