Διενέργεια πρώτης (α΄) Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Share This Post

Διενέργεια A΄ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α’ 179)

Επισυνάπτονται:

  1. Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-45/2023
  2. Προκήρυξη 1/2023

 

(19/06/2023) Ορθή επανάληψη Προκήρυξης ως προς:

  • σελ. 29 παρ. 11.3.2 (5) (β) κατά ποσοστό είκοσι τις εκατό
  • σελ. 59 Παράρτημα Ε. Ι. (β) κατά ποσοστό είκοσι τις εκατό
Print Friendly, PDF & Email