Ορθή Επανάληψη – Διενέργεια πρώτης (α΄) Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Share This Post

Ορθή επανάληψη Προκήρυξης ως προς:

  • σελ. 29 παρ. 11.3.2 (5) (β) κατά ποσοστό είκοσι τις εκατό
  • σελ. 59 Παράρτημα Ε. Ι. (β) κατά ποσοστό είκοσι τις εκατό
Print Friendly, PDF & Email