Διευκρινιστική πληροφορία αναφορικά με το δίκτυο της νήσου Αστυπάλαιας στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για την ανάδειξη Επιλεγέντος Συμμετέχοντος – Παραγωγού Υβριδικού Σταθμού (ΥΒΣ) Ειδικού Πιλοτικού Έργου (ΕΠΕ) στο ΗΣ της νήσου «Αστυπάλαιας» για την υλοποίηση και λειτουργία του ΕΠΕ, τη χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ΥΒΣ ΕΠΕ και την ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης

Share This Post

Με αφορμή ερώτηση ενδιαφερόμενου για την παροχή διευκρινιστικών στοιχείων σχετικά με το δίκτυο της νήσου Αστυπάλαιας στο πλαίσιο της ως άνω ανταγωνιστικής διαδικασίας, βάσει της υπ’αριθμ. 488/2022 απόφασης της ΡΑΕ και του υπ’ αριθμ. 1/2022 τεύχους προκήρυξης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αναρτάται το μονογραμμικό σχέδιο του δικτύου Μ.Τ. της νήσου Αστυπάλαιας, προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων.

Print Friendly, PDF & Email