ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 404/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 404/2021
Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 157/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού
(Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03337), όπως ισχύει, για αιολικό
σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος
36 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 36 MW, στη θέση ΡΑΧΗ, της
Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της
Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ , της εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΥΠΙΔΞ-ΨΒ3

Print Friendly, PDF & Email