Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της Πρότυπης Σύμβασης Πλαίσιο και του Τιμολογίου Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) για Φόρτωση Φορτηγών ΥΦΑ

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 20 Μαΐου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση επί της Πρότυπης Σύμβασης Πλαίσιο και του Τιμολογίου Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) για Φόρτωση Φορτηγών ΥΦΑ, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 27.05 και 30.05.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-328950 και Ι-328952

Αποστολέας: ΔΕΔΑ Α.Ε.

  1. Ημερομηνία αποστολής: 30.05.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-328948

Αποστολέας: Blue Grid Gas & Power

  1. Ημερομηνία αποστολής: 30.05.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-328956

Αποστολέας: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

  1. Ημερομηνία αποστολής: 30.05.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-328958

Αποστολέας: ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

  1. Ημερομηνία αποστολής: 03.06.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-329286

Αποστολέας: ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Print Friendly, PDF & Email