ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0376/2021

Share This Post

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0376/2021*
Για Μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 0,62 MW και μέγιστης ισχύος
παραγωγής 0,62 MW στη θέση ΧΑΛΙΚΙ, της Δημοτικής Ενότητας
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, του Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της Περιφερειακής
Ενότητας ΤΡΙΚΑΛΩΝ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας
με την επωνυμία «ENERGY PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
και δ.τ. «ENERGY PRODUCTION»
*(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 0039/2011 Απόφασης ΡΑΕ (ΑΔ-02374) για χορήγηση
άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4685/2020, όπως ισχύει).Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΕΚΙΔΞ-ΣΑΘ

Print Friendly, PDF & Email