ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0399/2021

Share This Post

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0399/2021*
Για Μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 0,73 MW και μέγιστης ισχύος
παραγωγής 0,73 MW στη θέση ΣΕΡΓΟΥΛΑ, της Δημοτικής Ενότητας
ΕΥΠΑΛΙΟΥ, του Δήμου ΔΩΡΙΔΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας
ΦΩΚΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με
την επωνυμία «POWER ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «POWER ENERGY ΙΚΕ»
*(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 0199/2020 Απόφασης ΡΑΕ (ΑΔ-04006) για
χορήγηση άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4685/2020, όπως
ισχύει).Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω2ΝΕΙΔΞ-4ΡΖ

Print Friendly, PDF & Email