ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 749/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 749/2021
Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 1715/2020 Βεβαίωσης
Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06715), όπως ισχύει,
για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
εγκατεστημένης ισχύος 27,654 MW και μέγιστης ισχύος
παραγωγής 27,654 MW στη θέση ΚΟΥΦΟΠΕΤΡΑ της Δημοτικής
Ενότητας ΑΣΚΙΟΥ, του Δήμου ΒΟΪΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας
ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας
με την επωνυμία «ECOSOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ECOSOLAR»Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΓ8ΙΔΞ-Ι72

Print Friendly, PDF & Email