ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0400/2021

Share This Post

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0400/2021*
Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
εγκατεστημένης ισχύος 2,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής
2,0 MW, στη θέση ΠΟΡΤΕΣ-ΚΟΡΥΦΗ, της Δημοτικής Ενότητας
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, της
Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «IBISCUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «IBISCUS M.I.K.E.».
*(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 732/2014 Απόφασης της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας
παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14,
άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/64Δ8ΙΔΞ-59Λ

Print Friendly, PDF & Email