ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0890/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0890/2021 – Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2051/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07051), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 15,6 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 15,6 MW, στη θέση ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΑΛΛΙΕΩΝ, ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ, των Δήμων ΔΕΛΦΩΝ, ΛΑΜΙΕΩΝ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΦΩΚΙΔΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «GREEN VELOCITY 4 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GREEN VELOCITY 4»Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΕΩΙΔΞ-Υ1Τ

Print Friendly, PDF & Email