Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 28.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής 28/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,585,589.49 2,131,060.56 1,454,528.93 88,124,863.44 380,900,496.81 28/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 16,175,562.30 16,152,518.84 23,043.46 1,908,854.67 231,564,824.89 28/09/2022 ΑΠΕ 85.00 15,857,394.01 4,014,649.88 11,842,744.14 389,280,635.83 1,156,093,108.04 28/09/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 2,325,859.12 545,499.47 1,780,359.65 61,368,499.04 271,641,624.30 28/09/2022 […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-2784/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 37,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 37,8 MW στη θέση ΚΤΗΜΑ-ΚΕΔΡΟΣΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΕΑ,ΣΟΥΦΛΙΟΥ, του Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « GREEN REPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «GREEN REPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1101/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2758/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07758), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 41,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 41,8 MW στη θέση ΦΑΝΑΡΙ / ΧΡΥΣΟΔΕΝΔΡΟ / ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ / ΔΡΕΒΕΝΟ (Α/Π ΔΡΕΒΕΝΟ), της Δημοτικής Ενότητας ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου ΠΑΙΟΝΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 716/2022

Εγγραφή της εταιρείας με την επωνυμία «SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.» στο Μητρώο Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Σύντομη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί τη πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της Ετήσιας Δημοπρασίας ΥΦΑ

Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2023-2027, (βλ. αποτελέσματα) η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε σύντομη δημόσια διαβούλευση την πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με την κατ’ εξαίρεση μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της Ετήσιας Δημοπρασίας ΥΦΑ 2023 στις […]