Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 28.09.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής
28/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,585,589.49 2,131,060.56 1,454,528.93 88,124,863.44 380,900,496.81
28/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 16,175,562.30 16,152,518.84 23,043.46 1,908,854.67 231,564,824.89
28/09/2022 ΑΠΕ 85.00 15,857,394.01 4,014,649.88 11,842,744.14 389,280,635.83 1,156,093,108.04
28/09/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 2,325,859.12 545,499.47 1,780,359.65 61,368,499.04 271,641,624.30
28/09/2022 Φυσικό Αέριο Ανοιχτού Κύκλου 797.30 0.00 0.00 0.00 0.00 126,462.63
Σύνολα: 37,944,404.93 22,843,728.75 15,100,676.18 540,682,852.99 2,040,326,516.66
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας