ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 732/2022

Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 1/2022 Τεύχους Προκήρυξης με τίτλο «Ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την υλοποίηση του Ειδικού Πιλοτικού Έργου στο ηλεκτρικό σύστημα της νήσου Αστυπάλαιας – Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού υβριδικού σταθμού Ειδικού Πιλοτικού Έργου και ένταξη αυτού σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης», όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 488/2022 Απόφαση της […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 29.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής 29/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,991,446.27 2,148,198.16 1,843,248.11 89,968,111.55 382,743,744.92 29/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 18,682,784.18 18,656,272.43 26,511.75 1,935,366.43 231,591,336.65 29/09/2022 ΑΠΕ 85.00 18,474,481.27 4,220,527.27 14,253,954.00 403,534,589.83 1,170,347,062.03 29/09/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 2,206,190.10 509,236.00 1,696,954.10 63,065,453.14 273,338,578.39 29/09/2022 […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 731/2022

Ματαίωση Διαγωνισμού (4/2022) άνω των ορίων με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης και ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών διεξαγωγής ηλεκτρονικών ανταγωνιστικών διαδικασιών για τις ΑΠΕ, παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης – συντήρησης εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής δημοπρασιών».

Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενων Σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Εν Λειτουργία Σταθμών

Σε συνέχεια πληθώρας ερωτημάτων σχετικά με τους Εν Λειτουργία Εξαιρούμενους Σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και την έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 54 του ν. 4951/2022, η ΡΑΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή αιτημάτων για τους εν λειτουργία σταθμούς θα εκκινήσει στο διάστημα 10-15 Οκτωβρίου 2022. Τα συγκεκριμένα αιτήματα […]